Algemene voorwaarden

Dit online platform (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door TUI Hotels & Resorts (“wij”, “ons”, “onze”). Wij maken deel uit van de TUI AG-bedrijvengroep.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op: (A) uw gebruik van onze website; (B) ons contact met u.

Zorg ervoor dat u alle volgende secties van onze websitevoorwaarden zorgvuldig doorleest voordat u onze website gebruikt – uw gebruik van en toegang tot een pagina of een deel van onze website geeft aan dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan al deze algemene voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met onze websitevoorwaarden, mag u onze website niet bezoeken of gebruiken.

 1. Gebruik en toegang tot de website

U moet nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over uzelf verstrekken om u aan te melden bij de website. Als geregistreerde gebruiker verklaart u dat u werkzaam bent als reisagent voor TUI of een erkende derde partij, of als medewerker bij een van de TUI Hoofdkantoren.

U mag de Website alleen gebruiken als u actief werkt als reisagent of medewerker van een van de TUI-hoofdkantoren. U dient zich alleen voor de website te registreren met een persoonlijk werk-e-mailadres en bij het beëindigen van uw dienstverband vervalt ook uw toegang tot het systeem.

 1. Registratie als gebruikers

U krijgt toegang tot mytuihotels.com en wordt automatisch een geregistreerde gebruiker na uw aanvraag voor registratie. U kunt uw account raadplegen via de homepage.

Niemand mag zich meer dan één keer registreren en elke registratie moet afzonderlijk worden gedaan via uw officiële voor- en achternaam en uw persoonlijke zakelijke e-mailadres.

We hebben het recht om elke registratie te weigeren. U kunt uw registratie op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar mytuihotels@tui.com. Opzegging door de gebruiker of de aanbieder geeft geen recht op een vergoeding.

We behouden ons ook het recht om uw gebruik van of toegang tot deze website op elk moment en zonder kennisgeving onmiddellijk te beëindigen of op te schorten als we van mening zijn dat u een van onze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd, doch ontvangt uvan ons een bericht waarin de ondernomen actie wordt bevestigd. U kunt zich niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij u op de hoogte wordt gebracht dat de opschorting is opgeheven.

 1. Uw informatie

Alle gegevens die door u worden verstrekt of verzameld wanneer u deze website gebruikt, worden door ons gebruikt en bewaard in overeenstemming met onze privacyverklaring. Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

 1. Gebruik van de website

De website is ontworpen als een informatief online B2B-platform dat door TUI Hotels & Resorts werd gecreëerd en omvat alle informatie met betrekking tot de hotelmerken van TUI: TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE & ROBINSON.

De weergegeven informatie is gebaseerd op fact sheets van de drie hotelmerken en de informatie die te vinden is op de respectievelijke websites van de drie hotelmerken:

 • tui-blue.com
 • tuimagiclife.com
 • robinson.com

De website dient als informatieve ondersteuning voor reisagenten en medewerkers van het hoofdkantoor van TUI.

 1. Geschillen

Gelieve ook steeds rekening te houden met de informatie op de websites van de respectievelijke TUI Touroperators. Als er een verschil in informatie is tussen mytuihotels.com en de website van de TUI Touroperator, raden we u aan contact op te nemen met mytuihotels@tui.com en altijd de informatie van de TUI-touroperatorswebsites te volgen, waaronder, maar niet beperkt tot:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel onjuist gepresenteerde informatie. Wij bieden in geen geval enige vorm van compensatie als er een fout wordt ontdekt.

 1. Beperkingen

Het gebruik van de website is specifiek voor u uitgesloten:

 • Het opnieuw publiceren van websitemateriaal in andere media
 • Het downloaden van inhoud van de website en het verstrekken aan een klant of iemand die niet is geclassificeerd als reisagent of medewerker van het TUI-hoofdkantoor
 • Het verkopen, in sub licentie geven en/of anderszins commercialiseren van websitemateriaal
 • Het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van websitemateriaal
 • Gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website of TUI
 • Gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt
 • Het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade kan toebrengen aan de website of aan TUI
 • Betrokken zijn bij datamining, data-harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website
 • Gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing
 1. Updates en wijzigingen

We kunnen de producten, informatie, inhoud, materialen, tools en functies op deze website te allen tijde zonder aansprakelijkheid en zonder kennisgeving aan u verwijderen of wijzigen. We kunnen ook alle delen van onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie ervan. U dient deze regelmatig te bekijken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de meest actuele versie. Het browsen en doorgaan met het openen of gebruiken van onze website houdt in dat u akkoord gaat met de wijziging van de algemene voorwaarden.

Laatste update: november 2020