Algemene voorwaarden

Het TUI Group Booking Portal en het MY TUI Hotels Portal (“Website”) worden beheerd door ROBINSON CLUB GmbH en TUI HOTELS BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (hierna te noemen “TUI Hotels & Resorts” (“wij”, “ons”, “onze”)).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: (A) Uw gebruik van Onze Websites; (B) Ons contact met u.

Zorg ervoor dat u alle onderdelen van onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig doorleest voordat u gebruik maakt van onze Websites – uw gebruik van en toegang tot een pagina of onderdeel van onze Websites betekent dat u ermee instemt te voldoen aan en gebonden te zijn door al deze Algemene Voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, zult u geen toegang hebben tot onze Websites of er gebruik van mogen maken.

 

 1. Gebruik van en toegang tot de Websites

U dient juiste, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over uzelf te verstrekken om u te kunnen aanmelden voor de Websites. Als geregistreerd gebruiker verklaart u werkzaam te zijn als reisagent voor TUI of een erkende derde partij of als werknemer bij een van de TUI hoofdkantoren.

U mag de Websites alleen gebruiken indien u actief werkzaam bent als reisagent of als werknemer van een van de hoofdkantoren van TUI. U dient zich uitsluitend met een persoonlijk werk e-mailadres voor de Websites aan te melden en bij beëindiging van uw dienstverband zal ook uw toegang tot het systeem komen te vervallen.

 

 1. Registratie als gebruikers

Mytuihotels.com: U krijgt toegang tot mytuihotels.com en wordt automatisch een geregistreerde gebruiker na uw aanvraag tot inschrijving. U kunt uw account raadplegen via de startpagina. U kunt uw registratie op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar mytuihotels@tui.com

TUI Group Booking Portal (b2b.tuihotels.com): U kunt rechtstreeks in de TUI Group Booking Portal een account aanmaken met behulp van de registratiecode die in de ondertekende Hotel Services Agreement met TUI Hotels & Resorts wordt verstrekt. De registratie zal worden verwerkt en bevestigd via een automatische e-mail.

Niemand mag zich meer dan één keer registreren, en elke registratie moet individueel worden gedaan via uw officiële voor- en achternaam en uw persoonlijke werk e-mailadres.

Wij hebben het recht om elke registratie te weigeren. Beëindiging door de gebruiker of de provider geeft geen recht op schadevergoeding.

Wij behouden ons ook het recht om uw gebruik van of toegang tot de Websites te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beëindigen of op te schorten als wij van mening zijn dat u een van onze Algemene Voorwaarden hebt geschonden of als wij om een andere reden niet willen dat u de Websites of een van de Websites blijft gebruiken.

Dergelijke beëindiging of opschorting kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, maar u zult van ons bericht ontvangen ter bevestiging van de actie die is ondernomen. U kunt zich niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij u bericht krijgt dat de opschorting is opgeheven.

 

 1. Uw gegevens

Alle gegevens die door u worden verstrekt of die worden verzameld wanneer u de Websites gebruikt, zullen door ons worden gebruikt en bewaard in overeenstemming met onze Privacy Notice. Deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

 1. Gebruik van de Websites

Mytuihotels.com: De Website is ontworpen als een door ons gecreëerd informatief online B2B-platform en omvat alle informatie met betrekking tot de hotelmerken van TUI: TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE & ROBINSON.

De getoonde informatie is gebaseerd op factsheets van de drie hotelmerken alsmede de informatie die te vinden is op de respectievelijke websites van de drie hotelmerken:

De Website dient als informatieve ondersteuning voor reisagenten en medewerkers van de hoofdkantoren van TUI.

TUI Group Booking Portal: De Website is beschikbaar voor de zakenpartners met wie TUI Hotels & Resorts een Hotel Services Agreement heeft gesloten op grond waarvan de zakenpartner hoteldiensten van door TUI Hotels & Resorts vertegenwoordigde hotels aan eindklanten mag verkopen. De business partner die gebruik maakt van de Website kan de Website gebruiken om zichzelf en zijn eindklanten te informeren over beschikbare hoteldiensten van de door TUI Hotels & Resorts vertegenwoordigde hotels en om dergelijke hoteldiensten voor zijn eindklanten te boeken.

 

 1. Geschillen over de nauwkeurigheid van de Websites

De informatie die via de Websites beschikbaar is, is door ons naar beste weten verstrekt. Iedere aansprakelijkheid voor desondanks onjuiste informatie door ons is uitgesloten.

 

 1. Restricties

U bent specifiek beperkt in het volgende wanneer u gebruik maakt van mytuihotels.com:

 • Het herpubliceren van enig Website materiaal in andere media
 • Het downloaden van enig Website materiaal en het verstrekken daarvan aan een klant of aan iedereen die niet geclassificeerd is als reisagent of werknemer van het TUI hoofdkantoor.
 • Het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal
 • Het publiekelijk ten gehore brengen en/of vertonen van enig Website materiaal
 • Het gebruik van deze Website op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor deze Website of TUI Hotels & Resorts
 • Het gebruik van deze Website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt
 • Het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een wijze die schade kan toebrengen aan de Website of aan TUI
 • Zich bezig te houden met datamining, data harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website
 • Het gebruik van de Website voor reclame of marketing

U bent specifiek beperkt in het volgende wanneer u gebruik maakt van het TUI Group Booking Portal:

 • Het herpubliceren van enig Website materiaal in andere media
 • Het downloaden van enig Website materiaal en het verstrekken daarvan aan een klant of aan iedereen die niet geclassificeerd is als reisagent of werknemer van het TUI hoofdkantoor.
 • Het publiekelijk ten gehore brengen en/of vertonen van enig Website materiaal
 • Het gebruik van deze Website op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor deze Website of TUI Hotels & Resorts
 • Het gebruik van deze Website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt
 • Het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een wijze die schade kan toebrengen aan de Website of aan TUI
 • Zich bezig te houden met datamining, data harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website
 • Het gebruik van de Website voor reclame of marketing

 

 1. Updates en wijzigingen

Wij kunnen de producten, informatie, inhoud, materialen, hulpmiddelen en functies op de Websites te allen tijde verwijderen of wijzigen zonder aansprakelijkheid en zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen ook veranderingen of wijzigingen op elk gewenst moment aanbrengen van alle of een deel van onze Algemene Voorwaarden en dergelijke veranderingen of wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na hun publicatie. U dient deze regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie. Door onze Websites te bekijken en te blijven gebruiken, aanvaardt u de bijgewerkte Algemene Voorwaarden en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn door de bijgewerkte Algemene Voorwaarden.

 

Laatste update: februari 2022